MFA de Batenburcht:
de ontmoetingsplek van en voor Batenburgers
Een MultiFunctionele Accommodatie, die ook basisschool St Jan Baptist en voetbalvereniging Batavia huisvest.

woensdag 15 mei 20.00 u
Film ‘Anatomy of a Fall’

Op 15 mei een intrigerend rechtbankdrama dat in Cannes een Gouden Palm won. Een man ligt dood in de sneeuw – is zijn vrouw inderdaad schuldig aan zijn dood?

woensdag 5 juni 12.00 uur
Open eettafel

Elke eerste woensdag van de maand koken vrijwilligers een lekker driegangen menu voor iedereen die wil aanschuiven. De kosten zijn 8,50 euro per persoon. Graag uiterlijk drie dagen tevoren aanmelden bij Hilda Gesthuizen
a.gesthuizen@hotmail.nl

in memoriam Henk Peters

Op 8 februari 2024 overleed ons bestuurslid Henk Peters. Hoewel Henk geruime tijd ziek was, kwam zijn overlijden voor ons toch onverwachts.

Henk heeft als mede-initiatiefnemer en bestuurder vanaf het eerste uur in 2018 een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van De Batenburcht. Talloze uren aan vergaderingen en overleggen met alle betrokkenen, waaronder V.V Batavia, de basisschool, de gemeente, architecten en aannemer en andere partijen, zijn door hem besteed om De Batenburcht te realiseren. Daarbij kwam zijn professionele achtergrond – Henk heeft aan diverse scholen het nodige ge- en verbouwd – goed van pas. Minstens zo belangrijk was zijn vasthoudende en sympathieke karakter, waardoor hij steeds weer alle partijen bij elkaar wist te krijgen om het hogere doel, een mooi pand voor Batenburg, te realiseren. Zonder anderen tekort te willen doen, zijn we zijn ervan overtuigd dat De Batenburcht zonder Henk nimmer gerealiseerd was. Ook na de oplevering was Henk een actieve bestuurder en voor ons de link tussen het verleden en de toekomst.

We waarderen het enorm dat Henk tot het laatste toe zich voor De Batenburcht heeft ingezet en deel heeft uitgemaakt van ons bestuur. We verliezen in hem een deskundige, gedegen en vooral betrokken bestuurder.

We wensen zijn vrouw Karin, zijn kinderen en hun partners alle kracht toe om dit grote verlies te dragen

Het bestuur van Stichting MFA de Batenburcht

voor alle Batenburgers

Of je nu samen muziek wilt maken of toneelspelen, sporten of dansen, schilderen of boetseren, vergaderen, een cursus geven of een lezing houden – in de Batenburcht kan het allemaal. De prachtige, volledig uitgeruste sportzaal, de vergaderkamers en de sfeervolle foyer met bar en biljart zijn er voor alle inwoners die iets willen organiseren.

vast programma

De activiteiten van verenigingen in Batenburg en andere vaste gebruikers staan hier:
Daarnaast is er volop gelegenheid elkaar op een informele manier te ontmoeten, zoals tijdens de koffieochtend en de Open Eettafel.

andere activiteiten

Door het jaar heen zijn er regelmatig incidentele activiteiten, van knutselmiddagen voor kinderen tot workshops bloemschikken, van informatiebijeenkomsten tot Sinterklaasviering.