MFA de Batenburcht

De stichting MFA de Batenburcht heeft als doel de sociale cohesie in Batenburg te bevorderen.
We bieden ruimte en faciliteiten aan alle inwoners en stimuleren sociale, culturele, creatieve en sportieve activiteiten binnen Batenburg.

bestuur

Dorothé Lamers – voorzitter
François van Heurn – secretaris
Tsjalling Hofstra – penningmeester
Jeroen van den Berg – namens St Jan Baptist
Willy Borneman – namens Voetbalvereniging Batavia
Marian Klievink – lid

Beheerder: Yvonne Janssen